Hans Parlevliet

Hans Parlevliet is in 1953 geboren in Groningen en volgde in die zelfde stad ABK. Minerva van 1975 tot 1980. Hij schildert hoofdzakelijk landschappen, haast altijd met laag zonlicht en een lange horizon, zo kenmerkend voor Noord Nederland. Zijn schilderijen hebben een helder kleurgebruik, vaak is er sprake van een strenge, soms zelfs symmetrische kompositie. De schilderijen zijn gedetailleerd en de grond loopt vaak door tot vlak voor de voeten van de toeschouwer. Hij nodigt de toeschouwer uit voor een virtuele wandeling.