Hans Parlevliet

is in 1953 geboren in Groningen en volgde in die zelfde stad ABK. Minerva van 1975 tot 1980.

Hij schildert hoofdzakelijk landschappen, haast altijd met laag zonlicht en een lange horizon, zo kenmerkend voor Noord Nederland. Zijn schilderijen hebben een helder kleurgebruik, vaak is er sprake van een strenge, soms zelfs symmetrische compositie.

De schilderijen zijn gedetailleerd en de grond loopt vaak door tot vlak voor de voeten van de toeschouwer. Hij nodigt de toeschouwer uit voor een virtuele wandeling.

WEBSITE

 

 

 

 

 

Een kunstenaarsnaam is meestal de voornaam en de achternaam. Daarom staat op deze website de kunstenaar op alfabetische volgorde beginnend met de voornaam.


Wil je als kunstenaar meer aandacht voor jouw pagina?

Kijk dan eens onder de tab ADVERTEREN

Mus Paneel

De webshop voor al uw
MUS schilderspanelen
en linnen voor de laagste prijs !

Atelier Brita Seifert

 

 

 

 

 

 

lijstenmakerij Pictura