Het avontuur van de werkelijkheid

Realisme is een richting in de schilderkunst die door technisch meesterschap, accuratesse en gezichtsbedrog de beschouwer in verbazing en
tot bewondering brengt. Maar realisme is veel meer dan een afspiegeling van de werkelijkheid. Het avontuur van de realiteit begint,
waar wat als bekend wordt verondersteld als nieuw wordt waargenomen en het alledaagse opnieuw wordt ontdekt en geïnterpreteerd.

www.hedendaags-realisme.nl is een verzameling van hedendaagse kunstenaars, die fijnschilderen en beeldhouwen in realistische stijl.
We proberen een kwaliteit, zoals wij er tegenaan kijken, te handhaven.


Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek,
willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren.
Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): https://www.hedendaags-realisme.nl/
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed
verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het
Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en
dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en
bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en
raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de
Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 26 oktober 2018.
Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw.
Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.

Momenteel (juni 2018) bevat de selectie ruim 13.800 Nederlandse websites.

Afgelopen jaar hebben we ruim 90.000 bezoekers op onze website gehad!!


Wilt u participeren (gratis)op deze website! kijk dan op info/contact. Wilt u adverteren? klik op de tab info / adverteren!


In deze luxe uitgave “REALISME III” wordt het werk van meer dan 130 nationale en internationale kunstenaars getoond.

Klik op het boek om het te bestellen en voor verdere informatie.


 U hier ook adverteren?

Muspaneel

blokblok

Beheer je eigen website!

Atelier Brita Seifert

Galerie PicturaGalerie Pictura