Info/Contact

Boeken    –   Boek Realisme kopen  –    Aanleverspecificaties   –   Adverteren

 

Wilt u gratis participeren op deze website!

Stuur dan uw adresgegevens, biografie, een link van uw website en eventuele you tube film aan ons op.
Na goedkeuring vragen wij u foto’s op te sturen voor plaatsing op onze website.
Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op  via: info@hedendaags-realisme.nl

 

 

St. Pictura
Aijenseweg 16b
5854PT Aijen – Bergen Noord-Limburg – Nederland

+31-(0)485-341970

+31-(0)6-20425630

K.v.K. 1411.5761

BTW NL 820.739.972.B1

 

 


Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): https://www.hedendaags-realisme.nl/ Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 26 oktober 2018. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.

Momenteel (juni 2018) bevat de selectie ruim 13.800 Nederlandse websites.

Afgelopen jaar hebben we ruim 90.000 bezoekers op onze website gehad!!