Chris Herenius

‘De schilderijen van Chris Herenius zijn op een zeer gedetailleerde wijze uitgewerkt, fijnschilderen dus.
Een manier van schilderen waarmee hij de stillevens dan wel landschappen de door hem gewenste stofuitdrukking geeft’.