Arnout van Albada 

volgde zijn opleiding aan de Groninger Academie Minerva (1988-1993). Lange tijd genoot deze kunstacademie landelijk aanzien door het hoge niveau van haar schilderafdeling. Van de bekendere Nederlandse figuratieve schilders hebben vele hun opleiding in Groningen genoten.

In van Albada’s werk spelen nauwkeurige observatie en vakmanschap een grote rol. Op het eerste gezicht lijken zijn schilderijen zeer fijn geschilderd. Bij nadere beschouwing valt op dat niet elk detail wordt uitgewerkt; het gaat in de eerste plaats om ‘suggestie van aanwezigheid’. Hiervoor zijn kleur en sfeer even bepalend als de exactheid van details.

WEBSITE

 

Een kunstenaarsnaam is meestal de voornaam en de achternaam. Daarom staat op deze website de kunstenaar op alfabetische volgorde beginnend met de voornaam.


Wil je als kunstenaar meer aandacht voor jouw pagina?

Kijk dan eens onder de tab ADVERTEREN

Mus Paneel

De webshop voor al uw
MUS schilderspanelen
en linnen voor de laagste prijs !

Atelier Brita Seifert

 

 

 

 

 

 

lijstenmakerij Pictura