Margot Homan

werd geboren in Oss, opgeleid aan de Academie voor beeldende vorming Tilburg, waar het haar verboden werd om figuratief te werken. Direct na haar afstuderen volgde ze haar artistieke roeping en ontwikkelde ze haar eigen figuratieve stijl naast het parttime lesgeven aan de sociale academie Markendaal Breda.

De zoektocht naar een zo volmaakt mogelijke uitvoering van haar werk in brons bracht haar in Pietrasanta (Italië) bij de bronsgieterij Mariani, waar zij van ieder beeld het gietproces begeleidt (Slow-Sculpting). Margot Homan woont en werkt in Tilburg, en Pietrasanta (Italië), waar Homan ook de ruwe blokken voor haar marmeren beelden zoek.

Sinds 1985 volgt ze haar artistieke passie volledig en wordt haar werk in binnen en buitenland geëxposeerd en hebben vooraanstaande cultuurhistorici zich lovend over haar oeuvre geuit, Sir Ernest Gombrich en Prof. Henk van Os. Naast diverse Museum tentoonstellingen ( oa.: Drents Museum ,Panorama Museum (Duitsland) Palzzo Ducale (Massa- Italië) worden haar beelden getoond op belangrijke beurzen zoals o.a.: de Tefaf Maasricht, Pan Amsterdam Olympia Art Fair Londen.

Beelden van Margot Homan zijn te vinden op een aantal openbare plekken waaronder en het Parlementsgebouw Den Haag en Stadsdeelkantoor Zuider Amstel, Amsterdam en een 7 ton wegend marmeren beeld bij het Textiel Museum. In 2012 onthulde Koningin Beatrix een bronzen beeld van haar in de Tilburg University.
IMMAGINE del CUORE – BEELD van het HART

Haar concept in zijn algemeenheid wordt gevormd door Margot Homans fascinatie voor het menselijk drama. Ze zoekt in haar werk naar het sublieme, datgene wat de individuele ervaring overstijgt, datgene wat we allemaal uiteindelijk delen. Omdat te bereiken zoekt ze naar een uitdrukkingsvorm die de grenzen van de anatomie transcendeert en de fysieke werkelijkheid “aanspant” tot in haar artistieke concept, en dat niet gebonden is aan een specifiek individu (model), maar aan de mens in universele zin. In haar beelden zijn de existentiële moeilijkheden niet opgelost, maar in evenwicht gebracht en zoekt ze een uitdrukking om strijd van de mens uit te beelden aan de ene kant, en de wijsheid van een aanvaarding en innerlijke troost aan de andere .

Documentatie tentoonstelling Zeist – Compilatie Margot Homan Sculptures 

Een kunstenaarsnaam is meestal de voornaam en de achternaam. Daarom staat op deze website de kunstenaar op alfabetische volgorde beginnend met de voornaam.


Wil je als kunstenaar meer aandacht voor jouw pagina?

Kijk dan eens onder de tab ADVERTEREN

Mus Paneel

De webshop voor al uw
MUS schilderspanelen
en linnen voor de laagste prijs !

Atelier Brita Seifert

 

 

 

 

 

 

lijstenmakerij Pictura

error: Content is protected !!