Judith Walboomers

WEBSITE

De beelden die ik maak, gaan over het dagelijks leven van de vrouw.
De vrouwen worden gezien tijdens het doen van alledaagse dingen…
Het zijn momenten waar iets aan vooraf gaat en waar iets na komt,
als een korte stilstand tijdens een actie in een haperende film.
Je zou er bij wijze van spreken op kunnen wachten tot de beweging zich voortzet

De handelingen, gebeurtenissen die ik vastleg, worden als het ware verheven,
hoe gewoon ze in werkelijkheid ook zijn. Ik til ze boven het dagelijks leven uit.
Tegelijkertijd heeft de stilstand iets dromerigs.
De figuren begeven zich in het nu, maar waar zijn ze in hun gedachten?
Is dat ook het leven van alle dag?

Ik kijk met interesse en plezier naar de kleine dingen in het leven van de vrouw,
wetend dat daar vaak veel in verscholen zit of op zijn minst in ontstaat.

U als toeschouwer, waarnemer, aanschouwer wordt uitgenodigd te mijmeren over wat er
in het hoofd van de uitgebeelde vrouwen omgaat en wat er in het stilstaande beeld is samengebald.
U mag ook dromen, of het dromen overlaten aan de vrouwen in mijn beelden.
Bij elk beeld echter heb ik een gedicht geschreven dat de gedachten van de vrouw,
die ik verbeeld heb, zou kunnen weergeven.