Ilse Oelbers

Ilse Oelbers werkte eerder uitsluitend in hout en in opdracht. Haar houten beelden worden toegepast als scheepssier. Maar de drang tot het maken van vrij werk was groot en dit leidde uiteindelijk tot nieuw werk in een ander materiaal: Brons. Dit vrije werk ontstaat uit de verleiding schoonheid te creëren. De schoonheid van mens (en dier) als remedie tegen onrust. Oelbers zoekt in haar werk naar emotie, en wil daarbij zowel de kracht in de mens maar ook zijn kwetsbaarheid blootleggen. De mens met al zijn verlangens, ambities en angsten is voor haar een onuitputtelijke inspiratiebron. Ilse Oelbers is autodidact en heeft haar atelier in Arum, Friesland.

Ilse Oelbers