Fiona Zondervan

Het begon allemaal in Artis in 1988. Toen Fiona Zondervan dieren als model ging gebruiken groeide haar fascinatie voor zowel hun verschijningsvorm als hun gedrag. Dieren vormen sindsdien een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het begon dichtbij, bij de apen. Met hen ontstond echt contact. Door ze te observeren, te tekenen en te filmen leerde ik ze niet alleen van buiten, maar ook van binnen kennen. Hun karakter, stemmingen en eigenaardigheden. Zo zag ik steeds duidelijker hoe elke soort zijn eigen kenmerken heeft en ieder dier zijn eigen persoonlijkheid.

Ik wil het door mij bestudeerde dier zo vanzelfsprekend mogelijk weergeven. Dan gaat het niet alleen om de verschijningsvorm. Mijn bedoeling is dat een beeld ook het innerlijk van een dier weergeeft. Op die manier kan ik zowel het gedrag als de verschijningsvorm van dieren goed tot uiting laten komen in een beeld. Aan de hand hiervan maak ik beelden in zowel steen als brons. Het is vervolgens niet bij apen gebleven.

Andere dieren, ook minder exotische, vormen een belangrijke bron van inspiratie. Bijvoorbeeld, koeien, paarden en vogels. Recent maakte ik beelden van de Andescondor en de Manenwolf. Belangrijk is dat ik beelden wil maken die de natuurlijke kracht en karakter van het dier uitdrukken. Het materiaal wat ik gebruik is bepalend voor de vorm. De on- en mogelijkheden van steen en brons bepalen mede het uiteindelijke karakter van het beeld

Opleiding
Na omzwervingen op scholings- en cursusgebied, kwam ik terecht op de Kunstacademie in Kampen. De kunstacademie sloot niet aan bij wat ik zou willen leren. Met mijn toenmalige partner Ron van Velsen ging ik zelf aan de slag. Van de groten moet je het leren, dus bekeken en bestudeerden we veel kunst in binnen- en buitenland. En tekenden we samen, en met andere kunstenaars, alles wat lost en vast zat.

Artis werd mijn favoriete werkplek, daar kwam ik in contact met Hetty Heyster, dierenbeeldhouwster. Ik werkte een aantal jaren aan haar beelden in haar atelier. De afwerking van een bronzen beeld kwam vooral aan de orde. De stenen beelden die ik ben gaan maken zijn meer in autonomie ontstaan, een ware ontdekkingsreis. En nog steeds!

 

 

Een kunstenaarsnaam is meestal de voornaam en de achternaam. Daarom staat op deze website de kunstenaar op alfabetische volgorde beginnend met de voornaam.


Wil je als kunstenaar meer aandacht voor jouw pagina?

Kijk dan eens onder de tab ADVERTEREN

Mus Paneel

De webshop voor al uw
MUS schilderspanelen
en linnen voor de laagste prijs !

Atelier Brita Seifert

 

 

 

 

 

 

lijstenmakerij Pictura