Elise Coenen

De inspiratiebron van Elise Coenen bij het creëren is het weergeven van de innerlijke mens waarbij geestelijke vrijheid en balans centraal staan. Menselijke karakteristieken vloeien samen in organische vormen.
Vleugels symboliseren in mijn werk de vrijheid vanuit mijn gevoel  en de houding geestelijke kracht. Sinds 1998 ben ik werkzaam als beeldend kunstenaar. Kunstbeoefening is voor mij een manier om expressie te geven aan de gevoelens en emoties die ik om mij heen zie en ervaar. Dit bepaalt dan ook de sfeer in mijn werk. Ik creëer mijn beelden van chamotte, pasteline, casteline en was, die vervolgens in brons worden gegoten.

Chamotte klei is tot nu toe voor mij het fijnste materiaal waarmee ik elke keer weer de vorm probeer te vinden die ik vanuit een innerlijke vrijheid wil realiseren. Na een periode van experimenten met casteline en
pasteline heb ik hierin mogelijkheden ontdekt om de vormen te realiseren die niet mogelijk zijn met chamotte.