Rene Zwaga

Rene Zwaga
Rene Zwaga

Geboren 1958,heeft vroeger wel een kunstenaarschap beoogd die hem een bepaalde vrijheid, in doen en laten, zou verlenen. Nu beseft hij dat het voor hem vooral belangrijk is dat hetgeen hij maakt overeen stemt met zijn eigen innerlijk en hij beseft ook dat dit zijn eigen gebondenheid oplevert, in zijn werk kiest hij welbewust voor de weg van de schoonheid. Een schoonheid die verheft en mensen op een dieper niveau kan raken. Daarmee kiest hij voor de risicovollere weg van een zogenaamde subjectieve esthetische schoonheid, zonder vooropgezette ideeën te hebben of invulling te geven aan wat deze moet zijn.
Wat onbewust regelmatig in zijn werk terugkeert is de solitaire mens. Hij kiest hiervoor, omdat hij de menselijke inhoud een onderdeel wil maken van zijn scheppingsproces en daarmee de toeschouwer bij het werk hoop te betrekken. De vluchtigheid van het bestaan en de dualiteit is zijn vaker terugkerend thema’s. Hij heeft hem tot doel gesteld zijn ontwikkelingsproces altijd te laten voortduren,  steeds weer in dienst van het beeld dat tot uitdrukking gebracht moet wonden.
Techniek, stijl en werkwijze zijn hierbij zijn gereedschappen. Vooral hoopt hij op een eigen wijze het kunstzinnige aan het liefdevolle, het realistische aan het fantastische en het materiële aan het geestelijke te koppelen. Zijn schilderijen zijn soms confronterend, maar altijd hoopvol.