Fred Schley

Fred Schley

WEBSITE

Fred Schley, in 1957 geboren te ‘s-Hertogenbosch, studeerde af aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Daarna heeft hij zich toegelegd op het schilderen van landschappen en portretten in olieverf en potlood. Sinds 1983 is het werk van Schley regelmatig te zien op tentoonstellingen en zijn er diverse publicaties verschenen. Zijn schilderijen zijn opgenomen in collecties van particulieren, overheidsinstellingen en bedrijven.

Werkwijze
Bij een portretopdracht gaat Fred Schley als volgt te werk:
Na kennismaking en overleg over het te maken portret neemt hij een aantal foto’s die als uitgangspunt gaan dienen voor het schilderij. Deze foto’s worden met de opdrachtgever besproken. Vervolgens werkt Fred Schley in zijn atelier aan het portret. Na enige tijd wordt een afspraak gemaakt om te komen poseren in het atelier. Dit zal één à twee keer gebeuren gedurende ongeveer anderhalf uur. Enkele weken later vindt de overdracht van het schilderij plaats.

Portret van een overleden persoon
Als er goed fotomateriaal beschikbaar is kan Fred Schley aan de hand daarvan een portret schilderen van een overleden persoon. Een persoonlijke toelichting van de opdrachtgever over de te portretteren persoon is daarbij wel belangrijk.

@ netkunst.nl