Arjan van Gent

is geboren op 3 juni 1970 te Delft en volgde zijn opleiding aan de Haagse Koninklijke Academie.

Het kunstschilderschap van Arjan van Gent is een gelukkige combinatie van talent en vakkennis.
De wisselende kwaliteit van het kunstonderwijs dreef hem ertoe zich privé verder te verdiepen in de technische materie van het schildersvak. De vraag hoe zijn werk moet worden beoordeeld is, voor zover het de techniek betreft, niet zo moeilijk.

De zaak ligt echter veel gecompliceerder als het gaat om de waardering van zijn talent. In de 18de eeuw ontwikkelde de filosoof François Hemsterhuis een beoordelingsmethode die nog steeds goed bruikbaar blijkt te zijn. Bij toepassing op Van Gent’s werk moeten we constateren dat hier een zeer talentvolle schilder aan het werk is.

 

Dit is de door Theo Laurentius geschreven tekst op de achterzijde van deel 5 uit de serie Haags Palet getiteld “Arjan van Gent – Licht, ruimte en ogenblik” . Deze uitgave van de Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid verscheen eind 2002 ter gelegenheid van zijn solotentoonstelling in Pulchri Studio te Den Haag, alwaar zijn werk regelmatig te zien is. Naast portretten (al dan niet in opdracht) vormen voornamelijk alledaagse bezigheden het onderwerp van zijn olieverfschilderijen en aquarellen. Intimiteit en de rol van het licht hierin zijn opvallende kenmerken van zijn benadering. Zijn klassieke illusionistische schilderwijze sluit nauw aan bij onze rijke Hollandse traditie.

WEBSITE

Zijn werk bevindt zich in vele particuliere collecties.

Exposities:

1995 Uit de Kunst, Delft
Galerie Braler, ’s-Gravenhage
2002 – 2010 Pulchri Studio, ’s-Gravenhage
2001 Galerie Maya Wildervuur, Hooghalen
2003 Galerie Het Oude Raadhuis, Aalsmeer
Galerie Nieuwspoort , ’s-Gravenhage
2005 Crystal Art Gallery, Santa Fee.
Reve Museum, Amsterdam.
Publicaties: Trouw, Telegraaf en Pulchriblad.
2007- 2012 Galerie Pictura, Aijen gem. Bergen.

 

Een kunstenaarsnaam is meestal de voornaam en de achternaam. Daarom staat op deze website de kunstenaar op alfabetische volgorde beginnend met de voornaam.


Wil je als kunstenaar meer aandacht voor jouw pagina?

Kijk dan eens onder de tab ADVERTEREN

Mus Paneel

De webshop voor al uw
MUS schilderspanelen
en linnen voor de laagste prijs !

Atelier Brita Seifert

 

 

 

 

 

 

lijstenmakerij Pictura