Robert Munning

Tijd vervliegt. Niets is blijvend. Het enige wat vast staat is de vergankelijkheid van de dingen. Als kunstenaar zoek ik de verstilling en probeer ik het vergankelijke tijdloos te maken, wetende hier nooit volledig in te slagen. Hoewel schilderen vele technische aspecten kent, staat het tot uitdrukking brengen van gevoel centraal.  Een duidelijke interesse in de mens in al haar aspecten, komt duidelijk naar voren.

Robert Munning werd in 1981 geboren te Bergen op Zoom.

Ondanks de aanvankelijke wens om naar de kunstacademie te gaan na de middelbare school, koos hij ervoor om psychologie te studeren aan de Universiteit van Tilburg. In plaats van dat zijn liefde voor het schilderen in de loop der jaren uitdoofde, werd deze alleen maar sterker. Zijn keuze voor de studie psychologie en zijn schilderijen hebben niettemin een belangrijke overeenkomst, namelijk een duidelijk zichtbare interesse in de mens.

Na zijn studie, die hij afrondde in 2004, heeft hij veel gereisd. Enkele malen zelfs voor langere periodes. Tijdens deze reizen vergaarde hij materiaal in de vorm van schetsen, foto’s en verhalen van de mensen die hij ontmoette. Dit materiaal vormt een onuitputtelijke bron voor zijn schilderijen.

Momenteel is Robert tevens parttime werkzaam als flexwerker binnen de complexe zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit blijft hem de mogelijkheid bieden om veel op reis te zijn en zich daardoor te laten inspireren.

Robert is een autodidact schilder. Zijn favoriete medium is olieverf. Kennis verkrijgt hij uit boeken, door musea te bezoeken, naar vakgenoten te luisteren en met name door héél veel te schilderen.

 

 

 

Een kunstenaarsnaam is meestal de voornaam en de achternaam. Daarom staat op deze website de kunstenaar op alfabetische volgorde beginnend met de voornaam.


Wil je als kunstenaar meer aandacht voor jouw pagina?

Kijk dan eens onder de tab ADVERTEREN

Mus Paneel

De webshop voor al uw
MUS schilderspanelen
en linnen voor de laagste prijs !

Atelier Brita Seifert

 

 

 

 

 

 

lijstenmakerij Pictura