Nanny Luysterburg

Nanny Luysterburg

Van wat Nanny Luysterburg buiten op mijn pad of binnen in mijn hoofd tegen kom, laat niet alles zich in woorden vangen. Een beeld komt soms in stilte dichterbij.

De stillevens met natuur als onderwerp ontstaan uit verwondering en bewondering. Om de schoonheid van het ongewone in het allerdaagse. Om de vormen, de lijnen, de huid, het spel van licht en kleur. Om de kracht van het kwetsbare, en de vergankelijkheid van alles. Het schilderen daarvan is een proces van kijken, mijmeren, zien en opgaan in, tot de juiste sfeer gevonden is.

De schilderijen waarin mensen voorkomen zijn voor mij een zoektocht. Het droombeeld tast naar diepere lagen en raakt aan wat we meemaken en voelen. Hoewel het leven toevallig en onvatbaar is, probeer ik het door middel van schilderen te begrijpen, op zoek naar de essentie en onze relatie met de natuur.

“Alles heeft z’n schoonheid, alleen ziet niet iedereen dat altijd”
Confusius, Chinees filosoof, 551 v. Chr. – 479 v. Chr.