Jos Aanraad

Jos Aanraad 1945 geboren te Oud-Gastel. Op de lagere school was Jos een onopvallende leerling, die een beetje in een eigen droomwereld leefde. In de les dwaalden zijn gedachten vaak af en zat hij te tekenen. Toen al was duidelijk dat hij hiervoor een bijzondere aanleg had. Hij is opgeleid tot huisschilder, wat hij ook vele jaren heeft gedaan. In zijn vrije tijd schilderde en tekende hij. Tweede helft van de jaren tachtig koos Jos een nieuw spoor en is hij vanaf begin negentig volledig als kunstschilder actief. Jos toont een uitgesproken voorkeur voor zeventiende-eeuwse  opvattingen over kleur en compositie, gebruikt veelal een beperkt aantal voorwerpen in steeds wisselende opstellingen en dit zonder de toentertijd gebruikelijke achterliggende betekenissen.
Zowel in 1994 als in 2003 verscheen een uitgave over zijn schilderijen en tekeningen.