Drago Pecenica

Drago Pečenica is een tekenaar, detaillist en is meest geïnspireerde door natuur, voornamelijk bomen, polders en hekken. Door het toeval, of zo men wil, door het noodlot is de oorsprong Joegoslavische Drago Pečenica een kunstenaar geworden die in Nederland zijn weg met succes bewandelt en met zijn prachtige gedetailleerde tekeningen zijn brood verdient. In het begin was het moeilijk voor hem in om geïnspireerd te raken door het vlakke landschap in Nederland. Nergens vond hij iets terug van de ruigheid die hij in voormalige Joegoslavije achtergelaten had, maar langzamerhand werd hij verliefd op de Nederlandse knotwilgen voor welke hij zei dat ze op hem lijken, ’’knotwilgen lijken op mij. Mijn leven was ook zo gesnoeid maar er komen toch weer nieuwe takken aan.’’ Hij is gefascineerd door die prachtige creatie van God, de natuur en hij is blij dat Hij hem ook die creatieve geest heeft gegeven en dat hij kan schepen. Voor 1992 exposeerde Drago Pečenica veelvuldig in Joegoslavië en daarna heeft hij in Nederland en België aan talrijke groeps- en solotentoonstellingen deelgenomen.