Ga hier naar hun WEBSITE

Mus Paneel-Art maakt sinds 1991 in zijn atelier schilderij “drager’s” op ambachtelijke wijze.

Massief houten panelen werden door Egyptysche en Griekse schilders al als schildersonder-grond gebruikt.
Deze houten panelen werden vroeger niet door de kunstschilder zelf in zijn atelier gemaakt.
Dit gebeurde door de handwerklieden die vol trots hun producten signeerden.
De reden dat de kunstschilder zijn panelen niet zelf maakte, kunnen we wel raden.
Het vakkundig maken van kwalitatief zeer goede dragers is tenslotte een vak op zich.
Dit oude ambacht is door Mus Paneel-Art weer in ere hersteld.
Sinds 1991 maakt Mus Paneel-Art voor de kunstschilder op handmatige wijze het schilderijpaneel.

Overtuigd als Mus Paneel-Art is over de kwaliteit van de panelen, hebben wij net zoals in de oude tijd de panelen
aan de achterzijde gesigneerd met het bij vele reeds bekende ‘musje’.